Tai yra profesionali astrologinė konsultacija, asmenybės detali analizė, porų suderinamumas, metinė astrologinė prognozė ir viskas kas gali būti naudinga jums ir jūsų dvasiniam augimui.
Blog

PASIKLIAUK SAVO NUOJAUTA

Pasikliauk savo nuojauta… Kiekvienas astrologas, psichoterapeutas, mokytojas ar guru yra tik laidininkas į tavo širdį...
Visi atsakymai yra tavo viduje. Čia ir dabar.
Nuojauta? O kas ji? Taip, tai širdies balsas, tikėjimo balsas tavo viduje.
Kaip atpažinti kada klykia siela, o kada tai tik proto išvedžiojimai?
Protas nori komforto. Jis staigiai panori to, ką turi kiti. Protas nori namo kaip trečios kartos pusseserė atvykstanti į giminių susitikimą, jis nori drąsos tokios kaip turi Kazės vyras, jis nori automobilio, kurį turi internetinė draugė Šikondrija. Siela klykia, ji nori visai ko kito. Ko ji nori?
Sielos balsas tiesiogine šio žodžio prasme uždubasinamas dirbant be perstojo, nes NE NE ilsėtis negalima. Dauguma žmonių vis dar turi iš anų laikų užsilikusį tėvų darboholizmą, kai visi arė arė prie „Ruso buvo geriau“ – visi galėjo vogti be atsakomybės, statyti gigantiškus namus, kuriuose patys savęs dabar neranda bei užkišant žaislais ir maistu vaikus, kurie klykė be perstojo. Dar jie galėjo lakti iki žemės graibymo, o moterys galėjo nešti ant rankų arba parvežti namo neturėdamos teisių ne tik vaikus, bet ir vyrus nusmukusiomis kelnėmis. Arba jos galėjo tų vyrų laukti prie lango – nes jie juk dirbo. Jie dirbo. Moterys palaikė visus namų kampus. Ir dabar dauguma jų bėga, lekia, nieko nespėja, ne esmė, kad savo vidiniu chaosu išderina visą šeimą – tada be jos nesusitvarko nei vyras nei vaikais. Vargas vargelis. Ar gi to mes norėjome? Tokio vaizdelio nebuvo kai stovėjome balta suknele prie išpuoselėto altoriaus ir žadėjome vienas kitam amžiną meilę.
Ne. Ne to tu dažniausiai norėjai.
Proto balsas pareina iš kitų žmonių poreikių ir noro būti tokiais kaip jie.
Sielos balsas – jis klykia uždubasintas kitų žmonių poreikiais. Tada pradeda mirti kūnas. Kiekviena jo ląstelė. Tada susikuriamas aukos sindromas, nes taip gyventi patogiau.
Sielos balsas klykia pasąmonėje ir veržiasi per sapnus. Po to per ateinančius išorinius ženklus, kurie bando parodyti kur tavo kelias. Bet protas neleidžia sielai įsigalėti. Jis irgi nori gyventi. Jis nenori mirti. Ir prikuria tokių nesąmonių, kad net baisiausiame filme nesusapnuotum.
Kaip pajausti savo širdį? Užsimerk ir pajausk. Ai ne, juk reikia nuvalyti dulkes, padaryti vyrui 10 dalių Chao troškinį, nes tuoj pareis. Dar reikia nuvežti vaikus į mažiausiai penkis būrelius ir surūkyti dvidešimt cigarečių. Ai ir dar reikia nuvaryti nusipirkti faršo į turgelį, kur jis dešimt centų pigesnis (o kur kuro sąnaudos?) ir dar Maximoje mačiau virtuvės kombainą, kuris tikrai turėtų išspręsti visas mano problemas su didele nuolaida.
Nėra laiko.