Tai yra profesionali astrologinė konsultacija, asmenybės detali analizė, porų suderinamumas, metinė astrologinė prognozė ir viskas kas gali būti naudinga jums ir jūsų dvasiniam augimui.
Blog

MŪSŲ GYVENIMO SIEKIAMYBĖ

Aš lipsiu per kalnus

Įkopsiu į Everestą

Pereisiu visas kalvas

Ir bus visiems ne "la festa".

Nesustabdys manęs nei vėjai, nei cunamis...

Aš būsiu, būsiu aš sakau, Sicilijos karalius!

Asmeninis gimimo horoskopas parodo galimus žmogaus kelius ir takelius, kur jis savęs ieškos, ko sieks, su kokiomis kliūtimis susidurs ir ko širdyje labiausiai trokš. Be jokios abejonės, niekada pavienis rodiklis neparodys visos visumos, tačiau vienas svarbiausių dalykų horoskope yra ascendento ženklas bei kokiame būste atsiduria ascendento valdovas. Pati pagrindinė taisyklė, mokantis astrologijos yra ta, jog planeta ženkle visada tarsi atsakys į klausimą „Kaip“. Tuo tarpu planeta būste (kaip ir būstų valdovai) atsakys į klausimą – „Kur“?

Kiekvienas besidomintis astrologija žino, jog saulės padėtis ženkle ir būste yra jau tam tikra horoskopo atspirtis, nuo kurios galima pradėti nagrinėti horoskopą. Taigi radus dar vieną papildomą atspirties tašką jau galima susidėlioti vaizdą, kur žmogus turėtų save išreikšti.

Saulė būste dažnai rodo žmogaus interesų lauką, domėjimosi sritis ir neretai rodo talentą toje srityje, kuriame būste randasi (priklausomai nuo aspektacijų ir visumos). Žmogaus interesų lauką rodo tikrai ne jo penkto būsto kuspidas ir ne penkto būsto valdovas būste, kaip kai kur rašoma. Kiekvienas žmogus domisi ir yra suinteresuotas tuo, koks yra jis pats, t.y. visa jo horoskopo visuma parodys ir jo interesų lauką ir tuo pačiu trokštamą gyvenimo trajektoriją. Ypač didelę svarbą turi planetų sankaupos tam tikrame būste (kai viename būste atsiduria dvi, trys ir daugiau planetų).

Taigi jeigu saulė būste parodo „Ką aš dažniausiai veikiu“, tai ascendento valdovas parodo „Ko aš gyvenime labiausiai trokštu ir siekiu“.

Lengviausia žmogui siekti savo tikslo tada, kai ascendento ženklas savo prigimtimi yra panašus į būsto, kuriame atsiduria ascendento valdovas. Tarkime jeigu jūsų ascendento ženklas yra ožiaragis, o jo valdovas saturnas atsiduria 10 astrologiniame būste – ši pozicija jau savaime sustiprėja ir rodo, jog žmogus sieks pripažinimo visuomenėje, bus orientuotas į aukščiausius tikslus, sieks karjeros bei daug ir kantriai dirbs. Iš kitos pusės žmogus, su ascendentu ožiaragyje ir jo valdovu 12 astrologiniame būste bus linkęs atsiriboti, slėpti save, jam gali kliūdyti kompleksai ir baimės, žmogus iš prigimties gali būti ganėtinai nedrąsus ir linkęs į egzistencinius pamąstymus. Jeigu žmogaus, su ascendentu ožiaragyje valdovas bus penktame astrologiniame būste, tuomet jis išoriškai atrodys uždaras, santūrus, šalto ir griežto būdo, tačiau viduje trokš kūrybinių impulsų, norės džiaugtis gyvenimu ir turės polinkį aktyvų laisvalaikį, tačiau galimybių tam gali susidaryti ne tiek jau ir daug (saturnas penktame būste).

Noriu akcentuoti, jog labai didelis skirtumas koks apskritai yra ascendentas ir kokia jo prigimtis, nes pats veikimo principas vistiek išlieka - ženklas "kaip" ir būstas "kur". Tai reiškia, jog tas pats žmogus, turėdamas ascendento valdovą 10 būste jo veikimą jaus kitaip dėl to, kad ascendento ženklas ir valdanti planeta bus skirtingos prigimties. 

 Panašios prigimtys reiškia, jog žemiškas ženklas (ascendentas) atsiduria žemiškame būste (II, VI, X); Oro ženklas oro prigimties būste (III, VII, XI); Vandens ženklas vandens prigimties būste (IV, VIII, XII); Ugnies ženklas ugnies prigimties būste – I, V, IX.

Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra tame pačiame pirmame būste (tarkime ascendentas liūtas, o saulė pirmame būste). Tai rodo, jog gyvenime Jums svarbi saviraiška, asmeniniai pasiekimai, poreikis būti matomu. Toks žmogus gali manyti, jog tai jis pats yra savo gyvenimo valdovas ir „vairuotojas“, todėl tikslų sieks savo asmeninėmis pastangomis. Pagrindinis tokio žmogaus gyvenimo tikslas – poreikis išreikšti save tiek vizualiai (išvaizdos detalės), tiek asmeniniais pasiekimais.

Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra antrame būste, tai rodys, jog gyvenime sieksite saugumo ir finansinio stabilumo. Toks žmogus bus suinteresuotas materialiais dalykais, kurie jam teikia finansinį stabilumą. Pagrindine gyvenimo trajektorija gali tapti darbas, kuris teikia geras ir stabilias pajamas. Sunku jaustis saugiam, kai nėra tam tikro sukaupto kapitalo „juodai dienai“.

Jeigu ascendento valdovas yra trečiame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime sieksite žinių, komunikacijos, trokšite veiksmo ir „judesio“. Tokia padėtis gali rodyti nenustygstantį nenuoramą, priklausomai nuo kitų rodiklių horoskope. Toks žmogus gali jaustis blogai, kai neturi su kuo pasidalinti informacija, žiniomis, jam svarbu būti išklausytam, jį domina „buitiški pašnekesiai apie orą“. Esant didesniam žingeidumui reikalinga nuolatinė protinė stimuliacija, aktyvus domėjimasis naujienomis.

Ascendento valdovas ketvirtame astrologiniame būste, tai reikš, jog gyvenime sieksite sukurti jaukius namus, gražią šeimą, norėsite turėti savo intymią ir privačią zoną, kurioje jausitės jaukiai. Tai poreikis užsidaryti savo asmeninėje erdvėje, kurioje jaučiatės nepažeidžiamas išorinio pasaulio. Tokia padėtis reiškia, kad žmogus nesijaus iki galo saugus emocine prasme, jeigu neturės šeimos ir jaukių namų, jeigu praras kontaktą su savo šeima ir jos šaknimis bei artimais giminaičiais. Tai gali rodyti ir didelį giminiavimosi poreikį, norą palaikyti santykius su žmonėmis, su kuriais sieja „kraujo ryšys“.

Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra penktame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime jums be galo svarbi meilė, žaidimai, pramogos, linksmybės, vaikai, jausmai, kūryba ir dėmesys. Ketvirtas būstas daugiau rodo šeimyniškumą plačiąja prasme, kai vaikai yra tai, kuo mes rūpinamės ir į ką investuojame savo meilę. Tuo tarpu penktas būstas rodo poreikį džiaugtis gyvenimu, taigi vaikai čia tampa tarsi savotiškas gyvenimo malonumas, gebėjimas išreikšti savo kūrybiškumą. Toks žmogus nesijaus iki galo laimingas, jei negalės patenkinti šių poreikių, kuriuos tarsi tampa neįmanoma išreikšti, jeigu neturi mylimojo, vaiko arba kūrybinio impulso, taip vadinamosios „mūzos“.

Ascendento valdovas šeštame astrologiniame būste rodo, jog Jums labai svarbus darbas, kasdieniai rūpesčiai, buitiniai dalykai, galimybė kažkuo rūpintis ir padėti, todėl tai gali reikštis ir poreikiu rūpintis naminiais gyvūnėliais. Toks žmogus gali būti labai susidomėjęs sveikata ir higiena, jam itin svarbu save išreikšti per darbą, kuriame jaučiasi reikalingas ir naudingas, todėl gali dirbti tarnautoju. Toks žmogus nesijaus gerai, jeigu neturės kasdienio darbo ir nesijaus naudingu ir reikalingu.

Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra septiname astrologiniame būste, tai rodys, jog partnerystė yra tai, be ko tarsi sunku apskritai gyvuoti. Jeigu žmogus su ascendento valdovu pirmame būste tikėtina bus individualistas, tai toks žmogus bus priklausomas nuo partnerio ir bet kokio tikslo siekime tikėsis palaikymo iš antrosios pusės. Nesant antrosios pusės tokį poreikį gali užtikrinti artimas draugas ar bet koks kitas žmogus, kuris yra tarsi Jūsų veidrodinis atspindys. Toks žmogus nesijaus gerai, jeigu neturės palaikymo, atgalinio ryšio, diskusijų, paprasto kasdienio bendravimo. Toks žmogus linkęs ne tik imti, bet ir duoti, todėl ir pats tikėtina stengsis Jums sukurti palaikymą ir bendravimo poreikį santykyje „Aš ir Tu“.

Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra aštuntame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime sieksite gilesnio pažinimo - maži ir paviršutiniški dalykai Jūsų nedomins. Tai poreikis kontroliuoti pinigus - didelius pinigus arba „svetimus“ pinigus. Antras būstas rodo tai, kas „mano“, o aštuntas būstas gali rodyti svetimus finansinius resursus, kuriuos žmogus gali kažkokiu būdu valdyti (darbas banke, notariate, pinigų skolinimas, paskolos, investicijos, sutuoktinio pinigai ir t.t.). Esmė tokia, jog žmogų domina stambūs projektai ir giluminis pažinimas – paviršutiniškiems dalykams čia vietos nėra. Toks žmogus nuolat trokš giluminių tranformacijų, gali turėti didelį azarto poreikį, kai visokiais išoriniais būdais susikelia sau vidines transformacijas. Būtent tokie žmonės gali staiga pakilti iš alkoholio liūno ir tapti žaliavalgiais. Toks žmogus nesijaus gerai, jei jo sielos nesudrebins gilios povandeninės srovės, kas gali reikštis tiek materialiniais resursais, tiek dvasiniu pažinimu.

Pirmo būsto valdovas devintame astrologiniame būste rodys, jog nuotykiai ir pasaulio pažinimas užima Jūsų gyvenime galbūt svarbiausią vietą. Toks žmogus trokš įspūdžių, norės pažinti pasaulį fiziniame ir dvasiniame lygmenyje. Tai gali reikštis pastoviu poreikiu keliauti, domėjimusi filosofija ir religija, autoritetų paieška. Toks žmogus labiau bus suinteresuotas pasaulio pažinimu, o ne materialiais dalykais. Įspūdžiai, klajonės ir požiūrio keitimas per šias patirtis yra būtina patirtis tokio žmogaus egzistencijai.

Jeigu Jūsų pirmo būsto valdovas yra dešimtame astrologiniame būste, tai rodys, jog gyvenime orientuositės į aukščiausius pasiekimus ir tam tikrą statusą visuomenėje. Tokie žmonės gali būti ir karjeristai ir tiesiog be galo ambicingi, nes svarbiausiu jų gyvenimo tikslu tampa poreikis turėti stabilią gyvenimo trajektoriją ir pastovus poreikis siekti išsikeltų tikslų. Tokie žmonės nemeta kelio dėl takelio, jų gyvenime gali būti viskas kruopščiai sustyguota ir apgalvota. Jie mano, jog anksčiau ar vėliau vistiek pasieks savo ir retai pasiduoda. Toks žmogus nesijaus iki galo laimingas, jeigu neturės tam tikro statuso ir pripažinimo, jeigu jam nepavyks turėti „saugaus koridoriaus, kurio dėka išeitų į dar aukštesnius horizontus“.

Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra vienuoliktame astrologiniame būste, tai reikš, jog Jums itin svarbus bendravimas grupėse ir bendraminčių paieška. Toks žmogus gali domėtis globaliais dalykais, politika, futurizmu, įvairiais visuomeniniais judėjimais bei dalykais, kurie turi ilgalaikę išliekamąją vertę (muzika, menas, mokslas, išradimai, ateities tendencijos). Toks žmogus jaučiasi esąs visuomenės dalimi ir turi vidinį poreikį prisidėti prie jos gerovės. Čia nedomina pavieniai žmonės, čia domina grupės žmonių, kai kiekvienas žmogus yra svarbi visuomenės dalis. Toks žmogus nesijaus gerai, jei neturės bendraminčių rato, kurie kartu su juo žengs į sėkmingą ar ne tokį sėkmingą rytojų, tačiau čia be galo domins ateities tendencijos, maždaug „Drugio efektas - Jei drugelis nesumosuotų sparnais, sistemos trajektorija galėtų būti visiškai kita ir tornadas nesusiformuotų”.

Jeigu Jūsų ascendento valdovas yra dvyliktame astrologiniame būste, tai rodys jūsų didelį vidinį poreikį atsiriboti nuo šio pasaulio, kuris kartais gali atrodyti absurdiškas ar per daug glumintantis. Toks žmogus gali būti tiek atsiskyrėlis, tiek pasišventęs tam tikriems projektams, kurie tarsi kuria mažus, bet reikšmingus stebuklus. Bet kokia prasme tai didelis poreikis atsiriboti, užsidaryti, padėti kitiems arba tiesiog panirimas į save, į savo vidinį pasaulį... Toks žmogus daug laiko praleidžia savo giliuose apmąstymuose ir nėra linkęs dalintis savo mintimis su kitais. Sunku iki galo jaustis laimingam, jei nesuvoki šio gyvenimo prasmės, kurios nerandi visuose anksčiau aprašytuose dalykuose… Tai didesni projektai, tai poreikis išgelbėti pasaulį nuo materijos, tuštybės, todėl tai ko gero sunkiausia padėtis žmogaus horoskope, nes tokią nišą atrasti visada sunkiausia. Čia verta pabandyti įsidarbinti įstaigose, kurios padeda kitiems. Tai nereiškia, jog pasijausite laimingas, bet tai reiškia, jog pasijausite reikalingas. Jeigu pirmo būsto valdovas šeštame būste rodytų tarnystę žmonėms, tai dvylikto būsto valdovas rodytų tarnystę pačiam Dievui…

Tam, kad suvoktume visą horoskopą, verta pradėti nuo mažų dalykų. Nes žmogus, kuris domisi ne tiek tuo, kas rodoma paviršiuje, o kas yra giluminiai procesai, visada pradeda viską dėlioti nuo mažų dalelyčių. Tai kaip vaikiška dėlionė, tik ji užtrunka ilgiau… Tai pažinimas, kai kiekviena pažinta sielos dalelė anksčiau ar vėliau susideda į vieną bendrą piešinį, jei tik nepameti tikslo trajektorijos…

 

P. S. Visi šitie rodikliai, kaip ir bet kurie rodikliai yra bendrojo pobūdžio informacija, kuri visada turi būti DERINAMA su visa HOROSKOPO VISUMA. Joks pavienis rodiklis NIEKADA neparodys visos astrologijos esmės. Paviršutiniškas domėjimasis astrologija reikštų, jog paimu kiekvieną rodiklį ir „štampuoju". Giluminis domėjimasis astrologija sako, jog viskas turi būti derinama tarpusavyje.