Tai yra profesionali astrologinė konsultacija, asmenybės detali analizė, porų suderinamumas, metinė astrologinė prognozė ir viskas kas gali būti naudinga jums ir jūsų dvasiniam augimui.

Live Zona

“ S&S SMS “ SAVAITGALIO STOVYKLA MOTERIMS
10-26-2020
"

“ S&S SMS “ SAVAITGALIO STOVYKLA MOTERIMS<\/strong><\/p>\r\n
\r\n

Tai stovykla, kuri:
\r\n- leis \u012f visk\u0105 pa\u017evelgti kitu kampu – išjausti, patirti, suvokti, pa\u017einti, atrasti, pasilepinti, pasim\u0117gauti, su\u017einoti...
\r\n- tai kas atgyven\u0119 paleisti… Pamilti savo praeit\u012f ir buvusias savo versijas...
\r\n- Tai kas gra\u017eiausia \u010cIA IR DABAR išjausti, išb\u016bti, pamilti, suprasti…
\r\n- Suprasti, kad moters galia berib\u0117, ji tokia galinga, jog gali pati kurti savo ateit\u012f...<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Stovykl\u0105 pavadinome „ Šis SMS skirtas tau, Mieloji “ ir ji \u012fvyks jau labai greitai! Lapkri\u010dio 27, 28, 29 dienomis!!! Viet\u0173 skai\u010dius ribotas tik tod\u0117l, nes kokyb\u0117 yra vertyb\u0117! Kokia stovyklos kaina? Taip, tai ne\u012ftik\u0117tina! Kaip išsireišk\u0117 pati pirmoji stovyklos dalyv\u0117: „ bet to negali b\u016bti “!!! Gali ir bus! Tai bus kaina, kuri Jus nustebins ir tai m\u016bs\u0173 dovana Jums! Juk k\u0105 duodi, tai ir gr\u012f\u017eta!!!
\r\nKaina 259 Eur. Taip taip tik 259 Eur prabangiame viešbutyje ant e\u017eero kranto.
\r\n\u012e kain\u0105 taip pat \u012fskai\u010diuota:<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- Dvi nakvyn\u0117s labai prabangiame viešbutyje ant e\u017eero kranto, maitinimas. Maistas restorano ir keliantis vibracijas! D\u0117l m\u016bs\u0173 atvyks pats restorano šefas\"\ud83d\ude0a\".<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- Stovyklos programa, praktikos, gro\u017eio terapija su SPA proced\u016bra, grupiniai u\u017esi\u0117mimai.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Stovyklos programa:<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- Penktadienis, lapkri\u010dio 27 d. bus skirta harmoningam atvykimui \u012f viešbut\u012f ir \u012fsik\u016brimui. Kas tur\u0117s iš J\u016bs\u0173 galimyb\u0119 atvykti anks\u010diau, pasivaikš\u010dioti pušynais ir eglynais ir pamatyti gra\u017euol\u0119 Ignalina, prašom, nes viešbutis mums rezervuotas nuo 14 val. 20 val. lauksime puikiai nusiteikusi\u0173. M\u016bs\u0173 mieliausi\u0173j\u0173 Moter\u0173 ratas bus atidarytas\"\ud83d\ude4f\".<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- Šeštadien\u012f, lapkri\u010dio 28 d. po gard\u017ei\u0173 pusry\u010di\u0173, 11 val. susitiksime gro\u017eio terapijos praktikoje. Lepinsim\u0117s SPA proced\u016bra ir daug k\u0105 atrasime grupiniame susitikime.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

-13 val. maloni pertrauk\u0117l\u0117, pasid\u017eiaugti, pabendrauti, pagurkšnoti \u017ealiosios arbatos, nat\u016brali\u0173 sul\u010di\u0173.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

-14 val. prasid\u0117s paskaita „ Moters prigimtin\u0117 galia ”. Vyks \u012fvairiausi\u0173 metodik\u0173 ap\u017evalga, kuriomis linkusios dom\u0117tis moterys ir kaip tai \u012ftakoja moters energetik\u0105. Pavyks su\u017einoti, o kas iš ties\u0173 yra ta kertin\u0117 ašis moters laimei?<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- 16 val. šventin\u0117 Vakarien\u0117!!!! Kurios metu apsirengsime pa\u010dias gra\u017eiausias sukneles. Tokias, koki\u0173 šis viešbutis dar n\u0117ra mat\u0119s. Mielosios, tegul tai bus raudona spalva!!! Ach, kokia gi tai bus ŠVENT\u0116!!!!\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"\"\ud83d\udc83\"<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- Po vakarien\u0117s vyks asmenin\u0117s terapijos ir susitikimai (Reiki gydymas, Prigimtinio asmeninio gimimo \u017eem\u0117lapio nagrin\u0117jimas remiantis Ved\u0173 Youtish astrologij\u0105 pagal asmenin\u012f gimimo laik\u0105, Jausm\u0173 transformacin\u0117s praktikos).<\/strong><\/p>\r\n\r\n

- Sekmadien\u012f po pusry\u010di\u0173, 10 val. susitiksime praktiniame u\u017esi\u0117mime " Ro\u017e\u0117 ". Tai bus ypatingas laikas, kuris praskries lyg viena akimirka, palik\u0119s gil\u0173 prisiminim\u0105 širdyje\"\u2764\"\"\ud83c\udf39\". Tai bus atsisveikinimo iki kit\u0173 kart\u0173 momentas.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

U\u017dSIREGISTRAVUSIOMS IR APMOK\u0116JUSIOMS SAVO VIET\u0104 STOVYKLOJE, IŠSAMI INFORMACIJA BUS IŠSI\u0172STA EL.PAŠTU. Visos rekomendacijos k\u0105 su savimi tur\u0117ti, visi patikslimai d\u0117l asmenini\u0173 praktik\u0173, asmenini\u0173 klausim\u0173 aptarimas.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

RENGINIO VIETA: Lake & Library Hotel, IGNALINA.
\r\nRENGINIO DATA 2020-11-27 – 2020-11-29.
\r\nRENGINIO KAINA 259 Eur.<\/strong><\/p>\r\n \r\n\r\n

REGISTRACIJA:
\r\nSNIE\u017dANA el paštas meil\u0117s.srautas@gmail.com.
\r\nTel nr. +37061288796;
\r\nFB messenger Snie\u017eana Martink\u0117nien\u0117.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

SIMONA el paštas astrologijosguru@gmail.com.
\r\nTel. Nr. 867463300.
\r\nFB messenger Simona Ban\u0117. Internetinis puslapis: http:\/\/www.astrologijosguru.lt\/<\/a><\/strong><\/p>\r\n
\r\n
\r\n
\r\n "

S&S SMS - SAVAITGALIO STOVYKLA MOTERIMS
10-26-2020

Tai stovykla, kuri:
- leis į viską pažvelgti kitu kampu – išjausti, patirti, suvokti, pažinti, atrasti, pasilepinti, pasimėgauti, sužinoti...
- tai kas atgyvenę paleisti… Pamilti savo praeitį ir buvusias savo versijas...
- Tai kas gražiausia ČIA IR DABAR išjausti, išbūti, pamilti, suprasti…
- Suprasti, kad moters galia beribė, ji tokia galinga, jog gali pati kurti savo ateitį...

Stovyklą pavadinome <Šis SMS skirtas tau, Mieloji > ir ji įvyks jau labai greitai! Lapkričio 27, 28, 29 dienomis!!! Vietų skaičius ribotas tik todėl, nes kokybė yra vertybė! Kokia stovyklos kaina? Taip, tai neįtikėtina! Kaip išsireiškė pati pirmoji stovyklos dalyvė: „ bet to negali būti “!!! Gali ir bus! Tai bus kaina, kuri Jus nustebins ir tai mūsų dovana Jums! Juk ką duodi, tai ir grįžta!!!
Kaina 259 Eur. Taip taip tik 259 Eur prabangiame viešbutyje ant ežero kranto.
Į kainą taip pat įskaičiuota:

- Dvi nakvynės labai prabangiame viešbutyje ant ežero kranto, maitinimas. Maistas restorano ir keliantis vibracijas! Dėl mūsų atvyks pats restorano šefas.

- Stovyklos programa, praktikos, grožio terapija su SPA procedūra, grupiniai užsiėmimai.

Stovyklos programa:

- Penktadienis, lapkričio 27 d. bus skirta harmoningam atvykimui į viešbutį ir įsikūrimui. Kas turės iš Jūsų galimybę atvykti anksčiau, pasivaikščioti pušynais ir eglynais ir pamatyti gražuolę Ignalina, prašom, nes viešbutis mums rezervuotas nuo 14 val. 20 val. lauksime puikiai nusiteikusių. Mūsų mieliausiųjų Moterų ratas bus atidaryta.

- Šeštadienį, lapkričio 28 d. po gardžių pusryčių, 11 val. susitiksime grožio terapijos praktikoje. Lepinsimės SPA procedūra ir daug ką atrasime grupiniame susitikime.

-13 val. maloni pertraukėlė, pasidžiaugti, pabendrauti, pagurkšnoti žaliosios arbatos, natūralių sulčių.

-14 val. prasidės paskaita < Moters prigimtinė galia >. Vyks įvairiausių metodikų apžvalga, kuriomis linkusios domėtis moterys ir kaip tai įtakoja moters energetiką. Pavyks sužinoti, o kas iš tiesų yra ta kertinė ašis moters laimei?

- 16 val. šventinė Vakarienė!!!! Kurios metu apsirengsime pačias gražiausias sukneles. Tokias, kokių šis viešbutis dar nėra matęs. Mielosios, tegul tai bus raudona spalva!!! Ach, kokia gi tai bus ŠVENTĖ!!!

- Po vakarienės vyks asmeninės terapijos ir susitikimai (Reiki gydymas, Prigimtinio asmeninio gimimo žemėlapio nagrinėjimas remiantis Vedų Youtish astrologiją pagal asmeninį gimimo laiką, Jausmų transformacinės praktikos).

- Sekmadienį po pusryčių, 10 val. susitiksime praktiniame užsiėmime < Rožė >. Tai bus ypatingas laikas, kuris praskries lyg viena akimirka, palikęs gilų prisiminimą širdyje. Tai bus atsisveikinimo iki kitų kartų momentas.

UŽSIREGISTRAVUSIOMS IR APMOKĖJUSIOMS SAVO VIETĄ STOVYKLOJE, IŠSAMI INFORMACIJA BUS IŠSIŲSTA EL.PAŠTU. Visos rekomendacijos ką su savimi turėti, visi patikslimai dėl asmeninių praktikų, asmeninių klausimų aptarimas.

RENGINIO VIETA: Lake & Library Hotel, IGNALINA.
RENGINIO DATA 2020.11.27  –  2020.11.29
RENGINIO KAINA 259 Eur.

 

REGISTRACIJA:
SNIEŽANA el paštas meilės.srautas@gmail.com.
Tel nr. +37061288796;
FB messenger Sniežana Martinkėnienė.

SIMONA el paštas astrologijosguru@gmail.com.
Tel. Nr. 867463300.
FB messenger Simona Banė. Internetinis puslapis: 
http://www.astrologijosguru.lt/

About
RYTŲ IR VAKARŲ ASTROLOGIJOS SKIRTUMAI
10-26-2020

Kadangi labai daug klausimų iškyla kodėl tarkime mano mėnulis pagal Vakarietišką astrologiją yra AVINE, o aš sakau kad ŽUVYSE ir t.t. atsakau – Šiuo metu vis labiau pereinu prie Rytų Vedų Youtish astrologinės sistemos, tačiau dar naudoju ir Vakarietišką.

Kodėl taip skriasi šios sistemos kad net ženklai neatitinka ir ar tai reiškia kad Vakarietiška netiksli? Ne, tai to nereiškia, tačiau akcentuoju – visas skirstymas į dvyliką zodiako ženklų yra tikrai melas. Vakarietiška Sistema yra gera, tačiau ji reikalauja begalybės rodiklių įvertinimo. Tuo tarpu Rytų astrologinė Sistema tiksliai parodo koks ženklas yra žmogus pagal ascendentą (lagną, mėnulį ir galiausiai saulę). Taip pat noriu akcentuoti, kad visatos veiksmas ir atoveiksmis yra toks, kokia yra jūsų koncentracija, sąmoningumas, darbas su savimi ir dvasinių dalykų atsvara materijai. Burtai veikia ir programavimo principu, todėl astrologija skirta sąmoningiems žmonėms.

Rytų astrologija įvertina astronomijos mokslo pasiekimus ir vertina žemės ašies pasislininkimą. Tai reiškia, kad žiūrint į planetas stovint ant žemės matome Vakarietiškos astrologijos vaizdą, tačiau žvelgiant iš šono matysime tiksliau ir dėl to šiai dienai tas pasisilinkimas yra 23 laipsniai. Žvelgiant per astrologinę programą tai reikštų kad visas planetas stumiame 23 Laipsniais atgal. Pavyzdžiui jeigu mano mėnulis yra jaučio 15 laipsnyje tai patraukus atgal jis bus avino 22 laipsniai.

Vakarų astrologija ir Rytų astrologija skiriasi tuo, jog Vakarietiška sistema yra daugiau orientuota į žmogaus materialią išraišką ir fizinį kūną bei jo žemiškus tikslus. Tokia sistema daugiau mato žmogų per jo ego prizmę ir pagal tai projektuoja gyvenimo aplinkybes, kurias žmogus gauna atitinkamai pagal savo sąmonės išsivystymą. Tuo tarpu Rytų astrologija, Vedinė filosofija yra daugiau nukreipta į žmogaus sielą, dvasią, į jo tikruosius tikslus šioje žemėje. Vakarietiška astrologinė sistema remiasi saulės padėtimi, o Rytų astrologija – mėnulio. Mėnulio padėtis žmogaus horoskope žvelgiant per Rytų astrologiją ir derinant su gimimo Nakshatra rodo tikrąją vidinę žmogaus prigimtį, tuo tarpu saulės padėtis rodo daugiau žmogaus materialią išraišką ir atspindi jo ego.

Galima teigti, kad abi sistemos yra teisingos, priklausomai nuo žmogaus sąmoningumo. Žmogus nėra pajėgus keisti gyvenimo aplinkybių, tačiau visada gali keisti požiūrį. Tikėjimas, susitelkimas, gebėjimas įsiklausyti į savo vidinį balsą atveria žmoguje jo sielos balsą. Egzistuoja teorija, jog siela pasirinkdama fizinį kūną gauna keletą gyvenimo scenarijų pasirinkimų ir pamato savo egzistencijos žmogiškame pavidale išraišką tarsi kino filme. Kai kurie žmonės, kurie giliau jaučia savo sielos prigimtį, geba prisiminti tam tikrus epizodus, todėl taip paaiškinama tai, jog dažnai žmogus žino, jaučia savo būsimą gyvenimo scenarijų. Būtent šią programą atspindi ir planetų išsidėstymas gimimo žemėlapyje.

Ne paslaptis, kad vedinė filosofija labai akcentuoja vyriškąją ir moteriškąją prigimtį, kai tuo tarpu Vakarietiška sistema visus įvelka maždaug į vienodą apvalkalą, kuriame žmogaus fizinis kūnas tampa belytis. Ar galima teigti, kad kažkuri iš jų yra teisinga, o kažkuri ne?

Kiekvienas žmogus į šį pasaulį atėjo siekti skirtingų tikslų ir kiekvienas skirtingais metodais bando atrasti tą tikrąjį savo kelią, kuriame džiaugiasi jo širdis. Todėl tai kas tinka vienam, gali visiškai netikti kitam. Jeigu žmogus daugiau orientuotas į materialius dalykus, verslą, pinigus, fizinį kūną, materialaus turto kaupimą ir jo palikimą vaikams bei tiesiog pernelyg neieško būties atsakymų, žinoma kad jam labiau tiks Vakarietiška sistema. Tuo tarpu žmogus, kurio pagrindinis tikslas yra sąmoningumo ugdymas ir kuris tiki, jog yra kažkas aukščiau, kas reguliuoja visatos principus, daugiau atsakymų ras remdamasis Rytų (vedine) astrologija.

AKCENTAI:

Planetos skirtingai reiškiasi kai žmogus yra neišmanyme, aistroje arba dorybėje , taip pat jeigu jis atradęs ryšį su Dievu.

Horoskopo interpretacija visada priklausys nuo interpretatoriaus (astrologo).

About
VIDINĖ LAISVĖ. IŠ OŽIARAGIO Į VANDENĮ.
10-26-2020
Naujausias!!
Vidinė laisvė. Ką turėjome suvokti šiuo periodu.
INDIVIDUALŪS IR GRUPINIAI ASTROLOGIJOS MOKYMAI
10-26-2020

Prieš devynerius metus stojau į akistatą su astrologijos mokslu. Buvo be galo sunku, nes didžioji dalis informacijos intuityviai atmetė, o aš visada klausiau savo širdies balso, tik tada nebuvau iki galo išsigryninusi kas tai. Siekdavau bendrauti forumuose, ieškojau informacijos internete, tačiau viskas buvo iš tuščio į kiaurą.

Tada po pusmečio paieškų atėjo konkreti ir reali informacija ir tos informacijos dėka gavau konkrečius astrologijos pradmenis be jokių svaičiojimų ir nuokrypių. Tada dar nesuvokiau savęs kaip sielos ir savo mokslinį protą patenkinau.

Po to sekė keletas bendraminčių grupių, nes dėl savo pačios ribų ir uždarumo pritraukiau žmones, kurie nenorėdavo atsiverti. Kai pati ėmiau įgarsinti savo tikruosius jausmus ir mintis po truputį į mano gyvenimą ėmė ateiti žmonės, kurie padėjo suvokti savo prigimtį vis giliau ir giliau.

Po septynerių individualaus nagrinėjimo metų ir didžiulės praktikos, kai Jupiteris atėjo į mano devintąjį astrologinį būstą į mano gyvenimą atėjo dvasinis vedlys ir mokytojas, kuris turėjo stiprią astrologinę praktiką. Tai buvo ir tebėra aukščiausias mano sąmonės šuolis ir tai įvyko tada, kai įgalinau savyje praktiką jog atkristų mano gyvenime viskas kas netikra. Vienas po kito krito nereikalingi žmonės ir situacijos ir mano kelionė į tikrumą nulaužė visus nutrupėjusius medžius ir nuėmė visus netikrus akinius.

Šioje kelionėje sekė Rytų Vedų astrologijos studijos su žinomais pasaulyje astrologais Rami Bleckt ir Arjun Chakraborty.

Šioje kelionėje sekė ir du metus trukusios psichoterapijos studijos, kurias nutraukiau prieš karantiną, nes toliau klausiau savo širdies balso. Tuo pačiu ir prigimties, nes suvokiau, kad negaliu būti sistemos dalimi ir aklai vykdyti kažkieno sukurtą sistemą.

Nes sistema tik pasekėjams, bet ne kūrėjams.

Dėl savo individualios prigimties aš neturiu būti tas, kas nesu ir daryti to, ko man nereikia. Taip pat ir kiekvienas iš jūsų.

Šiandien aš jaučiu, kad jau galiu tai daryti.

Išaušo tam diena.

Astrologijos mokymai prasidės 2020 m. Rugsėjo gale, tam žinoma parinksiu tinkamą datą ir atsirinksiu žmones. Kiekvienas mokysis pagal individualų planą, kadangi kiekvieno prigimties kelias skirtingas. Jūs nesate šablonai.

Šiame kelyje galbūt suvoksite kad astrologija ne jums ir atrasite savo kryptį. Šiame kelyje galbūt suvoksite, kad astrologija yra nedaloma jūsų gyvenimo dalis.

Mokymo programa apims ne tik astrologiją, bet ir sąmonės ugdymą, ugdys ryšį su tikruoju Aš, įtrauksiu ir psichologijos bei psichoterapijos pagrindus tam, kad suvoktumėme drauge visatos veiksmus ir atoveiksmius bei suvoktumėme išorines įtakas ir pagaliau... SAVE.

Maksimalus grupės skaičius – 20 žmonių.

Kas norėsite ir susidomėjote rašykite jau dabar.

Studijos tęsis nuo spalio iki birželio mėnesio. Taigi viso aštuoni mėnesiai.

Bus sukurtas bendras narių forumas, kuriame bendravimas nebus limituotas ir laiko savo neskaičiuosiu – bendrausime atsižvelgiant į „noriu“, o ne į „reikia“.

Žinoma atsiųsiu visą astrologinę medžiagą ir organizuosiu atsiskaitymus, kurie bus tikras atsipalaidavimas sielai, o ne privalomybė.

Taip pat susitiksime gyvuose seminaruose arba online atsižvelgiant į tai, kaip veiks mūsų prisitraukimo dėsnis.

Bus daug spontaniškumo ir nuostabių patirčių. Jokių rėmų. Tik asmeninė pažintis su astrologija ir pačiu savimi.

Jei nenorėsite tęsti visada galėsite nutraukti.

Užsakius visą kursą ir mokant iš anksto taikoma nuolaida.

Bus išduodami kursų baigimo pažymėjimai.

Taigi astrologinė medžiaga, kiekvieną savaitę trunkanti asmeninė pamoka, asmeninis gimimo horoskopas kas norės rašytas mano pačios ir asmeninės prognozės sudaromos drauge.

Vieno mėnesio studijų kaina apie 100 Eur.

Taigi rašykite per messengerį registracijai, arba el. paštu astrologijosguru@gmail.com.

Pajauskite širdimi. Tam turite laiko, bet registruoti norėčiau iki liepos mėnesio.

Beje bus privaloma susipažinti su astrologijos pagrindais, duosiu nuorodas ir knygų nuorodas, nes pagrindų mokyti tikrai neturiu tikslo. Einu giliai į sielą, o ne teorijos pagrindus, kuriuos galima rasti knygose ir internete.

Visų norinčių nepriimsiu, pajausiu širdimi ar tinku aš, ar reikalingas kitas mokytojas.

About